Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Kurkimäen Kuntoilijat r.y: n jäsenrekisteri.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Kurkimäen Kuntoilijat ry

Verkkosivut: https://kuntoilijat.fi

Osoite: Peräniityntie 3, 71480 Kurkimäki Puh. 0400 866724

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteriasioista vastaava henkilö johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi: Sanna Kauvosaari

Puh. 0400 866724

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi kerätään:

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella liikuntaryhmiin ilmoittautumisten yhteydessä. Jäsenmaksutietoja kerätään yhdistyksen tiliotteista.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri ja jäsenmaksutiedot on suojattu salasanalla ja niitä voi käyttää ainoastaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja vuorovastaava. Jäsenrekisteriin on lisäksi pääsy Kuntoilijoiden webmasterilla. Kurkimäen Kuntoilijat ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.